LEGO® for Nepal sponsored by xyztec

Lego for Nepal

De eerste uitwisseling in april 2018 van het project “LEGO® voor Nepal” gesponsord door xyztec was een geweldige ervaring met een nog groter resultaat.